Valóban megszűnt a Zöldkártya?

Nem, a környezetvédelmi felülvizsgálat a műszaki vizsga részét képezi!

Hosszabb kifejtése lent, de ha az pillanatnyilag túl sok információ, röviden összefoglalom: A környezetvédelmi vizsgálat – zöldkártya – össze lett vonva a műszaki vizsgával, így egyszerűbb, kevesebb dátumra kell ügyelnünk és nem kell külön foglalkoznunk vele.


Okfejtés:
A környezetvédelmi felülvizsgálat határideje automatikusan meghosszabbodik a következő műszaki vizsga időpontjáig. Az egyablakos ügyintézés megvalósításának első jelentős lépéseként az állampolgárok számára választásuk szerint biztosított a lehetőség, hogy a környezetvédelmi és műszaki követelmények megfelelőségének ellenőrzése egy helyszínen egy eljárásban, ebből következően lényegesen rövidebb idő alatt valósuljon meg.

Irányelv: 2009/40EK

Az NKH által kiadott tájékoztató:

A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40 EK irányelv szabályainak magyar jogrendbe való integrálása alapján 2010. január elsejétől jelentősen módosul a járművek műszaki vizsgálatának rendje.


Ha a jármű a műszaki vizsgálat követelményeinek megfelel a közlekedési hatóság az általa kiadott Műszaki Adatlap alapján a forgalmi engedély időbeli hatályát a helyszínen meghosszabbítja, az érvényesítő címkét és a plakettet a rendszámra felragasztja, a sorszámot a forgalmi engedélyben rögzíti.

Továbbra is a műszaki vizsga végén, a jármű forgalmi engedélyében az érvényességi idő a következő műszaki vizsga idejének rögzítésével érvényesítésre kerül, a közlekedési hatóságnál. Amennyiben a forgalmi engedélybe bejegyzés nem tehető vagy a műszaki vizsga során olyan megállapításokra kerül sor, mely alapján az okmány arra nem alkalmas, úgy a hatósági bizonyítvánnyal (műszaki adatlappal) továbbra is el kell menni az okmányirodához, ahol a forgalmi engedély cseréje vagy érvényesítése megtörténik.

A fentiekből alapján 2010. január elsejétől a jármű műszaki és környezetvédelmi érvényességét kizárólag a forgalmi engedély bizonyítja, amelyhez az érvényesítő címke és a plakett tartozik. A környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január elsejei hatállyal megszűnik. A járművel a közúti forgalomban a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényesség időpontjáig lehet részt venni.

A gépjárművek környezetvédelmi ellenőrzését az időszakos vizsgálat határidejéhez igazodva kell elvégezni. Lássunk néhány példát:

  • Műszaki érvényesség 2011. március, környezetvédelmi igazolólap érvényessége 2010. január -> a környezetvédelmi ellenőrzést csak 2011. márciusában kell elvégezni.
  • Műszaki érvényesség 2010. január, környezetvédelmi igazolólap érvényessége 2010. december -> a környezetvédelmi ellenőrzést 2010. januárjában kell elvégezni.
  • Műszaki vizsga 2009.decemberben megtörtént, annak érvényessége 2011. december, környezetvédelmi igazolólap érvényessége 2010. január -> a környezetvédelmi ellenőrzést csak 2011. decemberben a műszaki vizsgával együtt kell elvégezni.)
Lényeges változás, hogy a tulajdonos, üzemben tartó felelőssége nő abban a tekintetben, hogy a jármű műszaki állapota feleljen meg a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Amennyiben a vizsgálat során a jármű nem felel meg, úgy 2010. január elsejével a hatósági ellenőrzést követően a jármű forgalmi engedélyének érvényességi ideje megszüntetésre, míg a környezetvédelmi plakett és az érvényesítő címke a jármű rendszámáról eltávolításra kerül.


A fenti esetben a forgalmi engedély érvényessége az ellenőrzés napján szűnik meg, így a jármű vezetője a járművével – saját felelősségére és kockázatára – a helyszínt elhagyhatja, közlekedhet, hogy azt műszaki vizsgára felkészítse.

Ezt követően a műszaki vizsgára bejelentkezhet, a bejelentkezés során kap igazolást attól a vizsgáló állomástól, ahol a vizsgálatot elvégezik. Ezen igazolás egyszeri alkalomra szóló útvonalengedélynek felel meg.

A fentieken túl további jelentős változás, hogy megszűnik az integrált vizsgálat és helyette a műszaki vizsga során a jármű előzetes eredetiség vizsgálatának elvégzése történik, minden olyan esetben amikor korábban a nyilvántartások alapján (integrált és eredetiségvizsgálati hatósági nyilvántartás) nem került sor. Ennek díja természetesen hozzáadódik a műszaki megvizsgálás díjához. A változás lényege, hogy a hatósági nyilvántartások alapján kerül megállapításra, hogy a jármű korábban átesett-e integrált, vagy eredetiségvizsgálaton.


Budapest, 2009. december 19.

Állásajánlataink
Bemutatkozó videónk
Feliratkozás hírlevélre